27 september 2023
Blogg Statistik

Frilansguiden, avsnitt fem: Kontrollbehovs-Konrad och kalkylerna