Regent AB

10
Leverantörer
4
Konsultuppdrag
-
Svarsfrekvens

Prestationer
Regent AB
21 - 50 anställda
Regents vision är IT som det borde vara. Visionen säger att Regent vill göra rätt för
sig och leverera värde som kunder kan glädjas åt och som Regents medarbetare
kan vara stolta över.

Utifrån önskade värden tar Regent tillsammans med kunden fram en lösning, där
Regent sedan förverkligar denna som leverantör genom åtagandets hela livslängd
– från kravspecifikation till proaktiv förvaltning. Denna leverans kallas för
nyckelfärdig digital lösning och är en del av företagets affärsidé Vi gör din
digitalisering framgångsrik genom att sätta dig och din affär i fokus
.

Vill du veta mer om Regent AB? Logga in för kontaktvägar och annat smått och gott!