Aliby

11 - 20 employees SE559119780001 Sweden
BECAUSE WE LOVE PEOPLE AND BUSINESS, IN THAT ORDER AND ALWAYS TOGETHER
Vi är ett värderingsstyrt bolag som går till marknaden med kunskap, erfarenhet, noggrannhet och inte minst modet att våga vara selektiva i valet av nya kunder och uppdrag.
Vår affärsidé är att förse organisationer i valda segment med agil kompetensförsörjning inom ramen för IT Management och göra det bättre.
I linje med de utmaningar bolag upplever i takt med ökade krav på digitalisering och modern datahantering blir IT Management ett alltmer centralt gränssnitt i organisationer. Utifrån det har vi valt en egen tolkning av begreppet IT Management – Ett paraply som samlar upp och hanterar krav från marknad, IT, affärsutveckling, produktutveckling, system samt ledning och styrning av organisationer.
Vi har en god förståelse för våra kunder i linje med marknadens utveckling, vilket gör oss framgångsrika i våra konsultinsatser.
Vår övertygelse och vilja är att förbättra upplevelsen och resultatet av specialiserad kompetensförsörjning genom våra konsult-, rekryterings- och projektlösningar.
33%

Locations

GÖTEBORG
MALMÖ
STOCKHOLM

Want to know more?

Login to get full info!
Already have an account? Login here.