Aliby

-
Suppliers
-
Gig
10%
Response frequency

Aliby

11 - 20 employees | SE559119780001 | Sweden
Vi är ett värderingsstyrt bolag som går till marknaden med kunskap, erfarenhet, noggrannhet och inte minst modet att våga vara selektiva i valet av nya kunder och uppdrag.
Vår affärsidé är att förse organisationer i valda segment med agil kompetensförsörjning inom ramen för IT Management och göra det bättre.
I linje med de utmaningar bolag upplever i takt med ökade krav på digitalisering och modern datahantering blir IT Management ett alltmer centralt gränssnitt i organisationer. Utifrån det har vi valt en egen tolkning av begreppet IT Management – Ett paraply som samlar upp och hanterar krav från marknad, IT, affärsutveckling, produktutveckling, system samt ledning och styrning av organisationer.
Vi har en god förståelse för våra kunder i linje med marknadens utveckling, vilket gör oss framgångsrika i våra konsultinsatser.
Vår övertygelse och vilja är att förbättra upplevelsen och resultatet av specialiserad kompetensförsörjning genom våra konsult-, rekryterings- och projektlösningar.

Want to know more about Aliby? Login to get full info!