Entecon AB

11 - 20 employees
Sweden
Entecon är ett konsultbolag baserat i Stockholm med lång erfarenhet av system- och applikationsutveckling med ett fokus inom video-teknologi.
Entecon är ett konsultbolag baserat i Stockholm med lång erfarenhet av system- och applikationsutveckling med ett fokus inom video-teknologi. Entecon grundades för att samla unika krafter inom agil systemutveckling för videoinnehåll i ett visionärt bolag som kan driva omställningen till ett nytt videouniversum. Där tekniska, kulturella och sociala barriärer har suddats ut. Där innehållsägare får betalt. Och alla får tillgång till snabb, smart, resurssnål video.

Skills

.NET
Android
c/c++
C++
CSS3
Engelska
HTML5
iOS
Java
Linux
MySQL
OS X
Python
Scrum
Svenska
Systemutveckling
Video
Windows

Roles

Backendutvecklare
C
C++
CTO
iOS
Java
Objective-C
Scrum
Video

Financial report

Available consultants

We have 1 available consultant with roles such as Data scientist and Machine Learning Engineer

Locations

Competence areas

Human Resources
IT & Telecom
Other

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!