A Society AB

51 - 100 employees
Sweden

A Society är den nya tidens konsultbolag som hittar samarbeten som gynnar både arbetsgivare och dig som konsult.

A Society för konsulter
Vi på A Society riktar oss till de skickligaste konsulterna på marknaden och vi är bäst på att lösa konsultrelaterade behov. Hos oss kan du vara egenföretagare med den frihet som du vill ha, och samtidigt vara del av ett större sammanhang. A Society är konsulternas representant på marknaden och förser er kompetens med rätt och utvecklande uppdrag. 
Vi brinner för det vi gör och ser också till att det finns rätt förutsättningar för varje individ att lyckas genom att erbjuda rätt verktyg och support.
 
A Society för kunder
Vi är också en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning inom IT, teknik och R&D-området.  Vi hjälper till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats och så snart som möjligt. Tack vare vår erfarenhet och omfattande nätverk kan vi gång på gång lyckas leverera ett WOW!
 
Hur går det till?
Varje personlig relation är för oss unik och måste vårdas. A Society kan beskrivas som en organisation med två ben - det ena nätverkar med konsulter och det andra hittar rätt konsult till rätt uppdrag åt uppdragsgivare. Båda delarna är lika viktiga och mellan oss kan vi bygga en gemensam bild av hur kompetensbehovet och kompetensförsörjningen ser ut.
Från ledigt uppdrag till konsult i nytt uppdrag – hur går det till? 
Hur går det egentligen till när en uppdragsgivare har ett behov som vi ska matcha och fylla med rätt kompetens? Oftast ser det ut ungefär såhär:
Vi definierar tillsammans med våra uppdragsgivare en kompetensprofil för att matcha ett specifikt uppdrag
Uppdraget och kompetensprofilen annonseras ut i vårt nätverk av konsulter
Konsulterna i nätverket anmäler sitt intresse efter att ha hittat uppdraget
A Society genomsöker också nätverket för att identifiera konsulter som matchar profilen.
Vi presenterar konsulter för uppdragsgivare där vi ser en matchning
Konsulten och uppdragsgivaren får en transparent dialog och en enkel process.
 
Freedom, Passion och Action!
Vi har tre kärnvärden inom A Society: Freedom, Passion och Action! Värdena sammanfattar vad vi står för och är avgörande för hur vi agerar i vårt dagliga arbete.
Freedom. Vi ser till att de som vill, kan vara fria konsulter, maximera sin förmåga och realisera sina ambitioner på arbetsmarknaden. Vi tror att frihet är en så stark kraft att den skapar de bästa lösningarna. Vi ger våra konsulter frihet att lyckas!
Passion. Vi brinner för det vi gör och för att maximera varje individs förmåga att prestera. Varje personlig relation är unik och måste vårdas för att hålla liv i passionen.
Action. Vi ser alltid till att det finns rätt förutsättningar för varje individ att lyckas, genom att erbjuda rätt verktyg och support. Att vara handlingskraftig och att kunna lita på att alla levererar över förväntan är grunden i vår verksamhet.

Financial report

Key figures

100%

Locations

Göteborg
Jönköping
Linköping
Lund
Malmö
Stockholm

Competence areas

IT & Telecom
Management & Strategy

Achievements

Best assignment quality
51 - 100 employees
|
Sweden
|

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.