Nikzes AB

2 - 4 anställda
Sverige

Visualisera data åt kunder så de kan se hur företaget utvecklas eller se vissa skeenden i sina processer.

Nikzes syftar till att ta fram metoder så att effektivt göra kunders rådata intelligent genom att strukturera och visualisera data. Nikzes tar fram metoder, Excel-verktyg, visualisering och analyser av kunders data så de kan se sin verksamhets utveckling bättre.
Det kan vara lösnamhetsanalyser, ta fram avvikelser mellan olika system, strukturera data, skapa rapporter från bef data.
Just nu har vi inga lediga konsulter.
2 - 4 anställda
|
Sverige
|

Vill du veta mer?

Logga in för att se kontaktuppgifter, kunskaper, roller, verksamhetsorter och en hel del annat.