Nikzes AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency
Nikzes AB
1 employees
Nikzes syftar till att ta fram metoder så att effektivt göra kunders rådata intelligent genom att strukturera och visualisera data. Nikzes tar fram metoder, Excel-verktyg, visualisering och analyser av kunders data så de kan se sin verksamhets utveckling bättre.
Det kan vara lösnamhetsanalyser, ta fram avvikelser mellan olika system, strukturera data, skapa rapporter från bef data.
Microsoft Excel Produktledning Produktutveckling Data architect

Want to know more about Nikzes AB? Login to get full info!