Nikzes AB

1 employee
Sweden
Visualisera data åt kunder så de kan se hur företaget utvecklas eller se vissa skeenden i sina processer.
Nikzes syftar till att ta fram metoder så att effektivt göra kunders rådata intelligent genom att strukturera och visualisera data. Nikzes tar fram metoder, Excel-verktyg, visualisering och analyser av kunders data så de kan se sin verksamhets utveckling bättre.
Det kan vara lösnamhetsanalyser, ta fram avvikelser mellan olika system, strukturera data, skapa rapporter från bef data.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.