Letar du efterRätt konsultmäklare?

Här kan du hitta allt från renodlade konsultmäklare till konsultbolag med en underkonsultaffär.

Utvalda konsultmäklare

Magnit
G +53
har 51 - 100 Anställda
10 år sedan
IsoSkills
E +67
har 51 - 100 Anställda
2 år sedan
.NET Backend c/c++ Devops Frontend
RED Global
| +6
har 201 - 500 Anställda
11 månader sedan
har 5 - 10 Anställda
4 år sedan
har 101 - 200 Anställda
c# java c++ test .net
Nexer AB
A +479
har 1001 - 10000 Anställda
10 år sedan
har 11 - 20 Anställda
10 år sedan
IT-Konsultförmedling IT-Rekrytering IT-Kompetensförsörjning
har 11 - 20 Anställda
9 år sedan
Skillhub AB
G +69
har 21 - 50 Anställda
5 år sedan
SAP
har 201 - 500 Anställda
9 år sedan
ITC Network
S +23
har 5 - 10 Anställda
9 år sedan

Olika typer av konsultmäklare

Ren konsultmäklare

Konsultmäklare, även kallade konsultförmedlare, säljer enbart andras konsulter och har alltså inga egna konsulter alls.

Konsultbolag för frilansare

Är strukturellt sett i princip är samma sak som en mäklare, med den skillnaden att alla konsulter som går som underkonsulter faktiskt är frilansare.

Konsultbolag med underkonsulter

Ett konsultbolag som även har en underkonsultaffär agerar tekniskt sett delvis som en konsultmäklare.