Upgraded People AB

151
Suppliers
20
Gigs
16%
Response frequency

Achievements
Första halvåret 2018
Andra halvåret 2018
Upgraded People AB
11 - 20 employees
Upgraded People AB hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta fruktsamma samarbeten. Genom konsultförmedling och rekrytering för vi samman organisationer och personer på ett enkelt och effektivt sätt.

Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns.

Vi är också duktiga rekryterare som kan stötta dig och ditt bolag genom en rekryteringspecess i form av rådgivare eller sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. I dagsläget arbetar vi främst inom den offentliga sektorn, men vi har även erfarenhet av den privata sektorn. Vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov för att hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Vi tror på tydliga och transparanta dialoger och värdesätter återkopplingen till dig som kund eller partner.
IT-Kompetensförsörjning IT-Konsultförmedling IT-Rekrytering IT-Kompetensförsörjning IT-Konsultförmedling IT-Rekrytering

Want to know more about Upgraded People AB? Login to get full info!