Are you looking for the right consultancy?


Find and collaborate with suppliers in the largest marketplace for freelancers and consultants in the Nordics


Selected companies

Vi hjälper ditt företag öka leveransförmågan och förbättra affärsresultaten i er systemutveckling med rätt kvalitetssäkring för maximalt värde.
Engagerade digital förändringsledare och strateg
Bconnected är ett managementbolag som fokuserar att stärka utvalda klienters konkurrenskraft mha. innovativa IT-lösningar. Vi hjälper svensk industri att få verksamhetsnytta av sina IT investeringar.
Vi erbjuder kundanpassade automationslösningar inom industrin där vi åtar oss projektledning, programmering, elektronikskåp samt utbildning men även helhetsåtagande där vi är med från tidig förstudie till slutlig finjustering och intrimning.
xcellence LEAN Consulting is your partner for accelerating growth and taking your company to the next level in terms of operational excellence and management consulting.

3 benefits with Brainville

Lots of consultants

More than 16 000 freelancers and consultancies use Brainville.

Free of charge

Yup, posting a job and searching for companies won't cost you a dime.

Reach the talents

Looking for talents and specialists who are hard to find? You've come to the right place!

Brainville in 90 seconds

It should be easy to find your dream gig. Check out this clip (in Swedish) to see how Brainville can help you make life easier as a contractor.
brainville explained

How it works

1. Post gigs for free

Anyone using Brainville can post gigs free of charge. It doesn't matter if you're looking for a contractor or a subcontractor.

2. Applications

Freelancers and contractors search the marketplace for suitable gigs and apply.

3. Seal the deal

The job poster contacts a selected applicant directly and signs the deal. Brainville is NOT a middleman. Done!
"
It's so easy to get in contact with profiles that usually are really hard to find. We value the speed and the reliability of the service!
Sofia Sandström
HR-manager, Fotografiska
"
Vi gick precis i mål med en till affär som kommer från Brainville!
Från förfrågan, offert, utvärdering, kundpres, intervju till att allt gick i mål tog de fem dagar. Dessutom med ett mindre konsultbolag som jag aldrig haft kontakt med innan. Så tack för ett bra verktyg!
Emelie Linheden
Leverans & Partneransvarig på Levigo

Some of our job posters