Handelsbanken

1001 - 10000 anställda
Sverige
Vår bank bygger på lokal närvaro och nära relationer
Handelsbanken har rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser vi som våra hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag fler än 10 000 medarbetare varav 40 procent är anställda utanför Sverige. Under 2018 var 39 procent av alla chefer kvinnor.
Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.
Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker och är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade bankerna i Europa.
Läs mer om vår organisation på koncernens webbplats.

Vill du veta mer?

Logga in för att se kontaktuppgifter, kunskaper, roller, verksamhetsorter och en hel del annat.