CapiCom

1 employee
Sweden
Värdegrundsarbete och värderingsstyrt ledarskap. Förändringsledning - hur får vi medarbetarna med på tåget. Processer, Lean, Business Excellence, Projektledning, Kvalitet samt Kravställning.
Genom mina erfarenheter kan jag hjälpa organisationer att växa genom att utveckla både människor och processer. I strävan att utveckla människor så tillämpar jag värdegrundsarbete och coachning.

Verksamhetsutvecklare inom – Processer, Lean, Business Excellence, Projektledning, Kvalitet samt Kravställning.
Arbetar med en metodik som heter ROM – Result Oriented Management som bygger på att definiera ett Styrkort med tydliga mätvärden samt aktiviteter för att uppnå målen.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.