Upgraded People AB

11 - 20 employees
Sweden

Upgraded People AB hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta fruktsamma samarbeten

Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns.

Vi är också duktiga rekryterare som kan stötta dig och ditt bolag genom en rekryteringspecess i form av rådgivare eller sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. I dagsläget arbetar vi främst inom den offentliga sektorn, men vi har även erfarenhet av den privata sektorn. Vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov för att hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Services

Konsultförmedling

Financial report

Key figures

Response frequency

Bad

Achievements

Largest broker
Best assignment quality
11 - 20 employees
|
Sweden
|

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!