Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Prevas Industrial Innovation AB

21 - 50 employees
Sweden
Vi på Deva Mecaneyes har en gedigen tro på svensk industri. Vi har spetskompetens inom Produktutveckling och Produktionsutveckling riktat mot ledande industribolag i Mälardalen.
Vi på Deva Mecaneyes har en gedigen tro på svensk industri. Vår mission är att stödja ledande industribolag i arbetet med att nå en absolut världsklass och därigenom skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi har spetskompetens inom Produktutveckling och Produktionsutveckling riktat mot ledande industribolag i Mälardalen.
Sedan starten 1995 har vi vuxit med kvalitet och är idag drygt 40 medarbetare. Vi är tillräckligt stora för att vara en framgångsrik partner till de ledande globala industribolagen i regionen, samtidigt som vi är så små att varje medarbetare har all möjlighet att engagera sig i bolaget och påverka vår gemensamma framtid.
Vi stödjer våra kunder både på plats i kundens organisation samt genom att driva produktutveckling från vårt eget kontor. Sedan starten har vi levererat över 400 produkter, fixturer och lyftredskap till våra krävande kunder.
Vi har en stor nyfikenhet för omvärlden och vill gärna komma i kontakt med både intressanta kunder och potentiella medarbetare som delar vår tro på en positiv framtid för svensk industri!
Nischkompetenser
Produktutveckling, CE-märkning, Produktionsutveckling, Inköp och logistik, Kvalitet, Projektledning, Konstruktion, Produktionsteknik
No available consultants at the moment

Competence areas

Management & Strategy
Technology & Engineering

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!