Kvadrat Linköping AB

2 - 4 employees
Sweden
Sveriges lyckligaste konsulter
Kvadrat är ett konsultföretag med motiverade spetskonsulter. Vi verkar som kompetens- och resursförstärkning i kundernas företag och erbjuder tjänster inom management, IT och IoT.
Alla våra konsulter har engagemang, problemlösningsförmåga och får saker gjorda – vi är konsultbranschens entreprenörer.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.