Developzone

1 employee
Sweden

Personalstödjande & Professionsutvecklande handledning

Sekundär traumatisering är ett vanligt fenomen bland yrkesgrupper som arbetar med människor. Och kanske framförallt yrkesgrupper som arbetar med människor som har en svår problematik med till exempel psykisk ohälsa, självmordstankar, våld i nära relationer eller beroende av något slag. 
Jag har många års erfarenhet av att jobba med människor i svåra situationer, samt även av att handleda personalgrupper som arbetar med människor i svåra situationer. Med mina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper kan jag hjälpa dig och din organisation!

Services

Föreläsningar inom OSA
Föreläsningar inom vuxet förebildskap
Fortbildningsdagar
Ledarskapsutveckling
Personalstödjande och professionsutvecklande handledning
Rådgivning och konsultation utifrån ledar- och medarbetarskap
I'm not available for new assignments at the moment

Locations

Karlstad

Competence areas

Education
Healthcare
Human Resources
Management & Strategy
Other
1 employee
|
Sweden
|

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.