Bouvet Sverige AB

51 - 100 anställda
Sverige

Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle!

Bouvet är den "trygga hamnen i stormen" som du har sökt för att lösa dina utmaningar inom IT- vare sig det är digitaliseringsprojekt eller utvecklingsprojekt. Vi är ett IT-konsultbolag med en samlad kompetens av cirka 1700 konsulter i Norden.

Vi bygger framtidens samhälle
Vår kultur är vår viktigaste energispridare. Med korta beslutsvägar, en självklar delningskultur och ett utforskande, helylle arbetssätt skapar vi utrymme och kraft för innovation.
Tillsammans med våra kunder skapar vi digitala lösningar av stor betydelse för samhälle och den enskilde.
Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle och har därför många kunder hos myndigheter och i offentlig verksamhet. För det är där vår kompetens gör sig bäst!
Vi sätter medarbetarna främst och fokuserar på meningsfulla uppdrag. Det är så vi attraherar de bästa konsulterna. Det ger vår kunder  engagerade lösningar med hög kvalitet.
Idag bidrar våra uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.
 
Tre svenska kontor
Bouvet Sverige har idag ca 90 konsulter fördelade på tre kontor, Stockholm, Borlänge och Örebro. 
Inom Bouvet Sverige har vi idag 3 avdelningar: Systemutveckling, Verksamhetsutveckling & UX/UI-design- Avdelningar som hela tiden växer med fler och fler konsulter.

Finansiell rapport

Nyckeltal

Tillgängliga konsulter

Vi har 1 ledig konsult med roller som Art Director och User Experience Designer

Prestationer

Bästa annonskvalitet
51 - 100 anställda
|
Sverige
|

Vill du veta mer?

Logga in för att se kontaktuppgifter och en hel del annat!