Bouvet Sverige AB

51 - 100 employees
Sweden
Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle!
Bouvet är den "trygga hamnen i stormen" som du har sökt för att lösa dina utmaningar inom IT- vare sig det är digitaliseringsprojekt eller utvecklingsprojekt. Vi är ett IT-konsultbolag med en samlad kompetens av cirka 1700 konsulter i Norden.

Vi bygger framtidens samhälle
Vår kultur är vår viktigaste energispridare. Med korta beslutsvägar, en självklar delningskultur och ett utforskande, helylle arbetssätt skapar vi utrymme och kraft för innovation.
Tillsammans med våra kunder skapar vi digitala lösningar av stor betydelse för samhälle och den enskilde.
Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle och har därför många kunder hos myndigheter och i offentlig verksamhet. För det är där vår kompetens gör sig bäst!
Vi sätter medarbetarna främst och fokuserar på meningsfulla uppdrag. Det är så vi attraherar de bästa konsulterna. Det ger vår kunder  engagerade lösningar med hög kvalitet.
Idag bidrar våra uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.
 
Tre svenska kontor
Bouvet Sverige har idag ca 90 konsulter fördelade på tre kontor, Stockholm, Borlänge och Örebro. 
Inom Bouvet Sverige har vi idag 3 avdelningar: Systemutveckling, Verksamhetsutveckling & UX/UI-design- Avdelningar som hela tiden växer med fler och fler konsulter.

Skills

.NET
AI
Backend
data engineer
Digitalisering
e-hälsa
Frontend
fullstack
Java
Projektledning
Systemutveckling
Testledning
Ui
user researcher
UX
Ux design
Verksamhetsutveckling

Financial report

Key figures

Available consultants

We have 1 available consultant with roles such as UX lead and UX-researcher

Achievements

Best assignment quality

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!