Backendutvecklare

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Description
Uppdragsspecifikation Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 IT-avdelningen (IT) ansvarar för trafikförvaltningens design, utveckling och förvaltning av Trafikförvaltningens digitala tjänster för att bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.
 
  1      Beskrivning av projekt
Rollen som backendutvecklare kommer att vara en del av ett projekt för framtagning av SÅP (Stödsystem ÅtgärdsPlaner).  Bakgrunden till projektet är ett behov av säkerhetshantering som krävs för de nya och mer komplexa undermarksanläggningarna som uppförs inom kollektivtrafiken. SÅP bidrar till denna säkerhetshantering genom att stödja trafikledare till snabb och konsekvent hantering vid allvarliga händelser.
Denna roll som Backendutvecklare kommer att arbeta i Trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensgatan 100 i Stockholm.
  2      Beskrivning av uppdraget
Denna roll ska ingå i ett befintligt team av backend- och frontendutvecklare för en produkt som närmar sig slutfasen och leverans. Teamet behöver förstärkas med kompetens kring CI/CD (GitLab, Docker Swarm, Linux, NGINX, ELK) samt krypterad kommunikation, autentisering och behörigheter..
Teamet jobbar remote, agilt med Jira och sprintar på tre veckor där de ses på plats för demo, sprintplanering och retro.
I den här rollen så kommer du att ta ett stort ansvar för DEV och TEST miljöer så att de är konfigurerade på rätt sätt.
 
I rollen ingår även dokumentation av implementerade lösningar.
Rollen kommer att kräva flexibilitet avseende arbetsuppgifter baserat på de behov som uppstår i projektet. Det kan t.ex innebära att man i denna roll behöver vara delaktig vid uppsättning av IT-miljöer, delta i integrationstester eller stötta vid acceptanstester.
 
Konsulten kommer ingå i ett team där arbetsspråket i såväl tal och skrift sker på svenska.
 
2.1      Utrustning
 
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
2.2      Placering
 
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
 
  3      Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1      Uppdragsstart
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
3.2      Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
4      Tidplan och omfattning
Start: 2024-04-15
 
Slut: 2024-08-30
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån
 
4.1      Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 
 Stockholm, Stockholms län
Period
2024-04-15 - 2024-08-30