Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Midroc Project Management AB

101 - 200 employees
Sweden
Midroc Project Management utvecklar och leder konsultuppdrag inom energi, industri, samhällsbyggnad och infrastruktur.
Midroc Project Management genomför konsultuppdrag inom energi, industri, bygg och infrastruktur. Vi är vana att leda komplexa bygg-, energi- och industriprojekt och inte sällan hittar vi nya, innovativa lösningar.
Midroc Project Management har specialiserat sig på lösningar inom projektledning, underhållsutveckling, Engineering, underhållsstopp, HSE-Q (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) och bergrumskoncept.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.