CANATO

1 employee
Sweden
Konsulting inom kvalitets-, process- och verksamhetsutveckling.
CANATO har byggt upp en djup förståelse och kompetens för hela mjukvaruutvecklingscykeln från krav via utveckling och verifiering till livesättning och efterföljande drift, underhåll och support med tidsenliga processer och verktyg.
CANATO kan därför erbjuda ett brett spektrum av tjänster genom konsulting, coachning eller utbildning inom områden som:
 • Verksamhets- & Processutveckling
  Identifiering, kartläggning, modellering och dokumentation av verksamhetsprocesser och arbetsflöden med stöd av t.ex. CMMI, Six Sigma, BPM m.fl.
 • Kvalitetsutveckling & Styrning
  Kundfokus, processinriktning, mätning & analys, internrevision, förbättringsarbete och ledningsansvar med sikte på ISO 9001, ITIL eller lliknande.
 • Projektledning
  Traditionell och agil projektledning med metodiker som PPS, PROPS, RUP, Scrum, Kanban m.fl.
 • Produkt- & Releasehantering
  Produktstrategi, releasehantering, branchning, paketering, spårbarhet samt ändringshantering.
 • Ärende- & Informationshantering
  Ärendesystem, ärendeklassificering (krav, buggar, avvikelser, incidenter), formulär, arbetsflöden, dokumentidentifiering, revisionshantering, åtkomst och lagring.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.