Gillsoft AB

Gillsoft AB

1 employee SE556974309801 Sweden
Löser akuta problem och automatiserar tidskrävande delar av processer för att frigöra värdefull tid.
Tillhandahåller kompetens av högsta kvalitet inom programmering. Löser akuta problem och automatiserar tidskrävande delar av processer för att frigöra värdefull tid. Erbjuder kompetens för kortare pilotprojekt där snabbheten är viktigast för att skapa en prototyp. Sätter upp miljöer för en effektivare programmering och hanteringen av servrar i staging eller produktion.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.