Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Experis Norge

501 - 1000 employees
NO982683955 MVA
Norway
Experis er Norges største rekrutterings- og konsulentselskap med ca 850 konsulenter.

Experis er Norges største rekrutterings- og konsulentselskap med ca 850 konsulenter, ca. 250 av disse er utleid via Experis IT. Experis er eid av Manpower Group, og har tilgang på rammeavtaler med mange store aktører innenfor både offentlig og privat sektor. Med vår unike forretningsmodell vinner vi stadig flere rammeavtaler. For å vinne de store avtalene ønsker Experis å samarbeide med ulike fagmiljøer innenfor IT. Experis har salgsapparatet, BID kompetansen og tar ansvar for totalleveransen. Dere har konsulenter, fagmiljø og et ønske om å jobbe med spennende prosjekter hos store aktører.

Experis vinner avtaler fordi:
  • Vi har et etablertmerkenavn
  • Vi har en solid eier i ryggen
  • Vi er tydelige på vår leveransemodell
  • Vi utfordrer de store aktørene i markedet
Hva tilbyr vi våre samarbeidspartnere?
  • Tett samarbeid mot kundene
  • Åpenhet og tillit
  • Prioritet ved avrop på avtaler
Hva forventer vi at våre samarbeidspartnere?
  • Faglig dyktighet og kvalitet
  • Tilgang på kompetanse
  • Bruk av CVer og referanser i anbudsarbeid
Lojalitet og prioritet
No available consultants at the moment

Locations

Competence areas

Building & Construction
Finance & Insurance
Healthcare
Installation & Assembly
IT & Telecom
Legal & Procurement
Management & Strategy
Technology & Engineering
Transport & Logistics

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.