Invoicery Danmark ApS

201 - 500 employees
DK40024018
Denmark

Invoicery: en platform for freelancere - fakturer uden eget firma!

Invoicery ansætter freelancere i vores firma og indgår som enhver anden arbejdsgiver for dig. Vi giver dig tryghed for at der bliver faktureret korrekt til dine kunder i Danmark og udlandet.
 
Du koncentrerer dig om at arbejde med de opgaver, du elsker.
Vi følger op på at dine faktura bliver betalt og udbetaler til dig.

Som ansat i Invoicery finder du de projekter og kunder, som du vil arbejde med. Du aftaler, hvornår du vil arbejde og forhandler din pris.

Du behøver ikke at bekymre dig om administration og kan bruge al din energi på at gøre det arbejde, som du synes er sjovt.
Invoicery Danmark er en del af Invoicery International AB.

Invoicery startede med det svenske firma Frilans Finans i 1999. Frilans Finans er i dag Sveriges største virksomhed for freelancere, der bliver ansat - i Sverige kaldet "egenanställd".
 
I dag kan du arbejde i Invoicery, når du bor i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Frankrig.

I Invoicery tror vi på folks evner til at skabe og gøre forretning. Arbejde skal være sjovt, inspirerende og berigende. Vores mission er at gøre det muligt for folk let og trygt at få indflydelse på deres eget arbejde.

ENGLISH

Invoicery: a platform for freelancers without their own company Invoicery hires freelancers in our company and acts like any other employer for you.

We give you the safesty of your customers being invoiced correctly, in Denmark and abroad.

You can concentrate on working on the tasks you love. We follow up that your invoices are paid and pay out to you.

As an employee of Invoicery, you will find the projects and clients that you want to work with. You agree when you want to work and trade your price. You don't have to worry about administration and can use all your energy to do the work that you find fun.

Invoicery Danmark is part of Invoicery International AB. Invoicery started with the Swedish company Frilans Finans in 1999. Invoicery Group AB is Frilans Finans is today Sweden's largest company for freelancers who are employed - in Sweden called "egenanställd".


Today, you can work in Invoicery when you live in Denmark, Sweden, Norway, Finland and France.

At Invoicery, we believe in people's abilities to create and do business. Work should be fun, inspiring and enriching. Our mission is to enable people to easily and confidently influence their own work.

Locations

København
201 - 500 employees
|
Denmark
|
DK40024018

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.