Core Applications Sweden AB

Core Applications Sweden AB

1 employee SE556839665801 Sweden
Har mångårig erfarenhet av Scrum och arbetsprocesser. Har infört scrum från start på två företag. Har också arbetat som produktägare i ett halvår. Ca 5 års erfarenhet som javautvecklare, men har nu sadlat om till Ruby on Rails.
Har mångårig erfarenhet av Scrum och arbetsprocesser. Har infört scrum från start på två företag. Har också arbetat som produktägare i ett halvår. Ca 5 års erfarenhet som javautvecklare, men har nu sadlat om till Ruby on Rails.

Skills

CSS
git
HTML
Javascript
Ruby
Ruby on rails
Scrum

Roles

Product owner
Scrum master
Systemutvecklare

Locations

Kalmar

Want to know more?

Login to get full info!
Already have an account? Login here.