Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!
Jurist, expert inom avtal/kontrakt, commercial, inköp, risk, affärsrätt
Bolgatet kan implementera och utveckla Contract Management för stora globala företag samt medium stora bolag.

Ger stöd och jobba tight med ledningen att kunna ta kommersiellt korrekta beslut utifrån korrekt underlag.

Upprätthålla och utveckla de operativa kommersiella processer.

Delta i RFx budgivningsprocess, designa transaktionsmodell, förhandla med kunder, generera och granska försäljningskontrakt samt leda och utveckla komplexa arbetspaket och fastpris kontrakt.

Identifierar associerade risker under försäljningsstadiet, tillhandahålla avhjälpande åtgärder och se till att riskerna hanteras väl under olika projektets genomförande.

Kan ansvara för efterhandskontraktsförvaltning, inklusive men inte begränsat till kontraktstolkning, kontraktshandslag, förändringshantering, tvistehantering.

- Hantera myndighetsutförande, organisera granskning och beslutsfattande av försäljningskontrakt

- Erfarenhet som processkontrollant leda, utveckla samt hantera företags interna kontrollprocesser och förfaranden när det gäller auktorisering och genomförande av kontrakt för att säkerställa att verksamheten överensstämmer med intern process och reglering.

Services

affärsjurist
avtalsansvarig
contract manager
jurist
strategy

Available consultant

Locations

Sweden
Finland
Norway
Denmark
Stockholms län

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.