Jag är energisk och resultatorienterad, en doer.
Som produktägare har jag implementerade det agila, både enligt scrum och kanban med kontinuerlig leverans och självorganisation. Jag har byggt upp ett nära samarbete med kunderna så att leveranserna blir korrekta och möter behoven. Jag ser helheten i organisationen som avgörande för framgång. När jag leder ett team känner de anställda att de är involverade i hela kedjan. Min tekniska kunskap och min drivkraft gör det möjligt för mig att säkert leda teamet att fokusera på rätt saker för att effektivt kunna fortsätta arbetet. Att ständigt förbättra och utvecklas är det som motiverar mig mest.

Available consultant

Locations

Sweden
Solna
Stockholm
Stockholm
Täby
Umeå

Competence areas

IT & Telecom

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.