Developzone

1 anställd
Sverige

Personalstödjande & Professionsutvecklande handledning

Sekundär traumatisering är ett vanligt fenomen bland yrkesgrupper som arbetar med människor. Och kanske framförallt yrkesgrupper som arbetar med människor som har en svår problematik med till exempel psykisk ohälsa, självmordstankar, våld i nära relationer eller beroende av något slag. 
Jag har många års erfarenhet av att jobba med människor i svåra situationer, samt även av att handleda personalgrupper som arbetar med människor i svåra situationer. Med mina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper kan jag hjälpa dig och din organisation!

Tjänster

Fortbildningsdagar
Föreläsningar inom OSA
Föreläsningar inom vuxet förebildskap
Ledarskapsutveckling
Personalstödjande och professionsutvecklande handledning
Rådgivning och konsultation utifrån ledar- och medarbetarskap
Jag är inte tillgänglig för nya uppdrag för tillfället

Platser

Karlstad

Kompetensområden

Human Resources
Management & Strategi
Utbildning
Vård & Hälsa
Övrigt
1 anställd
|
Sverige
|

Vill du veta mer?

Logga in för att se kontaktuppgifter, kunskaper, roller, verksamhetsorter och en hel del annat.