Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Agio System & Kompetens AB

51 - 100 employees
Sweden
Specialister på ärende och dokumenthantering samt Beslutsstöd och Datalager Verksamhetsutvecklare, projektledare, kravhantering över 50 konsulter
Agio System & Kompetens AB
Agio är ett lönsamt och växande konsultföretag. Etablerat 2003, idag 51 anställda och växer personellt

Vi hjälper till att effektivisera tjänster och lösningar som förbättrar beslutsprocesser (BI/DW). Vi kombinerar kunskap om ledning och styrning med kunskap om databaser och verktyg för publicering och naturligtvis ärendehantering. Vi har mycket god erfarenhet av att hjälpa kunder till rätt systemlösning utgående från egna verksamhetsmål och situation. Vi hjälper till med lösningar för att stödja ledningen och medarbetare att analysera och reagera på information från en säker, centraliserad källa - beslutsfattande baserat på relevant informations- och faktaunderlag. Vi driver och leder projekt, genomför utredningar och förstudier och verksamhetsförändringar, med ett starkt förbättringsfocus.
Vi hjälper ledningar i företag, myndigheter och andra organisationer att nå tydliga, omfattande och varaktiga förändringar och förbättringar i sitt arbete.
Specialister inom ärende- och dokumenthantering där vi tillhandahåller kvalificerade verksamhetskonsulter, projektledare, med djup kompetens inom hela området från informationsintag, diarie-, ärende- och dokumenthantering, workflow, e-arkiv till publicering.

Certifierade ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 Vi har specialistkompetens på SAP Business Objects och Microsoft BI miljö (SSIS, SSAS, SSRS, SQL Server)
Exempel på kunder
Agio har en bred kundbas i Sverige med ett stort antal kunder. Vår kundbas finns i både privat och offentlig sektor. Skatteverket, Kronofogden, Tullverket, Sveriges samtliga Länsstyrelser, Försvarsmakten HK, Försvarets Materielverk, FOI, Kustbevakningen, SIDA, Socialstyrelsen, Bolagsverket, Post- och Telestyrelsen, Trafikverket, Landstinget i Gävleborg, Stockholms Läns Landsting, Stockholms Lokaltrafik, LADOK-konsortiet, AMF Försäkrings AB, LKAB, Locum AB, Vattenfallkoncernen, Telge Energi AB, Sollentuna Energi AB, Skellefte Kraft AB, DHL AB, GoExcellent AB, MAX Hamburgerrestauranger AB.
No available consultants at the moment

Locations

Competence areas

IT & Telecom
Management & Strategy
Transport & Logistics

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.