Stefan Åkesson Konsult & Coach AB

1 employee
Sweden
Genom att tillsammans engagera, inspirera, utmana och utveckla varandra skapar vi framgångar!
Min filosofi:
Genom att tillsammans engagera, inspirera, utmana och utveckla varandra når vi framgångar!
Vad innebär det för mina kunder:
En gemensam strävan efter att maximera utnyttjandet av potentialen som finns i verksamheten, leder till en hållbar utveckling och tillväxt för dess kunder, medarbetare och ägare!

Min verksamhet består av 3 delar idag:
Interimsuppdrag – går direkt in som operativt verksam i organisationen.
Konsultuppdrag – din resurs och stöd i t ex förbättringsutvecklingsarbete.
Coachning - är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Mina 4 Kompetens-/fokusområde:
Ledarskap
Försäljningsstrategi/Affärsutveckling -
Marknadsanalyser
Coachning

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.