Kraftplan Mälardalen AB

2 - 10 employees
Sweden
Vi älskar HR
Vi arbetar med HR-frågor tillsammans med organisationens chefer, ledningsgrupp och VD. Vårt stöd inom HR är såväl operativt och konsultativt som strategiskt och övergripande.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.