Entrability AB

1 employee
Sweden
Entrability AB arbetar som en oberoende IT-, affärs- och entreprenörskonsult i Öresundsregionen. Fokus är att kunna erbjuda marknaden kvalificerad teknisk rådgivning och projektledning vid införande av olika CRM system och samarbetsplattformar.
Entrability AB är ett enmanskonsultbolag som drivs av Peter Gynnerstedt.

Här finns mer än 15 års konkret praktisk erfarenhet av olika CRM system och samarbetsplattformar, i både säljande och olika tekniska konsultativa befattningar.
Väldigt få konsulter kan erbjuda en erfarenhetsmix av både konkreta erfarenheter på lednings-/säljnivå samt med praktiska tekniska ”hands-on- kunskaper” på
avancerad nivå om olika CRM-system och samarbetsplattformar.

Plattformen i fokus är Microsoft Dynamics CRM.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.