Proval AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Proval AB

1 employees | SE556714779701 | Sweden
PROVAL - konsultbolaget som tillhandahåller kvalificerad kompetens inom ekonomi och förvaltning genom uthyrnings- och rekryteringslösningar.

För oss är varje kund och kandidat viktig och unik. Oberoende om du är en kund eller kandidat så verkar vi för att arbeta proaktivt, affärsmässigt och långsiktigt.

Vi som arbetar med konsultlösningar och rekrytering på Proval har själva flerårig erfarenhet av att aktivt arbeta inom ekonomi, redovisning och förvaltning. Det gör att vi har förståelse för de utmaningar som våra kunder dagligen ställs inför.

Genom kompetens, erfarenhet och personligt engagemang hjälper vi er att finna en lämplig konsult- och/eller rekryteringslösning för ert företag.

Vi tror på att skapa långsiktiga och nära relationer till våra uppdragsgivare vilket ger ökad kunskap och förståelse för er verksamhet. Denna kunskap möjliggör i sin tur att vi lättare kan finna den kompetens, erfarenhet och personlighet bland våra kandidater som passar in i er verksamhet.

Proval har tillhandahållit kvalificerade konsultlösningar inom ekonomi och förvaltningstjänster, främst inom fastighetsbranschen, sedan 2006. Sedan några år tillbaka har vi valt att bredda oss och tillhandahåller våra tjänster även till andra branscher på marknaden. Det ger oss än mer erfarenhet och möjlighet att tillfredsställa våra kunders och kandidaters behov och önskemål.

Våra kunder har genom åren varit allt från små företag till större koncerner. Uppdragen har bl.a. varit uthyrning av konsulter samt ett tillhandahållande av ekonomisk- och administrativ förvaltning till fastighetsägare. Vart och ett av dessa uppdrag har haft sin unika komplexitet, krav, kompetensbehov och förutsättningar.

Want to know more about Proval AB? Login to get full info!