PASCO AB

2 - 10 employees
Sweden
Vi arbetar med organisationer som har behov av att stärka upp sin IT-leverans
PASCO fokuserar på utveckling och arkitektur inom Microsofts molnbaserade teknologier under Azure-paraplyet.
Våra konsulter är erfarna och självständiga. Våra grundare började i branschen redan i det förra seklet, vilket gör att de har överlevt all Y2k-hysteri (m.m.)
Att vara en erfaren konsult betyder inte bara att man är duktig på enbart systemutveckling, eller arkitektur. Det innebär så mycket mer. Genom att ha verkat som just konsult i många år har man också fått insikter i ett flertal olika branscher och kan på så sätt applicera dessa kunskaper i nya uppdrag genom att se likheter och olikheter och kunna agera utifrån det.
Man får inte heller glömma bort den enormt viktiga aspekten att ett IT-projekt aldrig är ett isolerat teknikprojekt utan att det alltid finns en stark koppling mellan den tekniska lösningen och verksamhetens krav samt att i slutändan kunna stödja affären, det finns alltid en affär i botten till alla IT-projekt – till alla projekt. Det är just denna insikt och förståelse som man får genom erfarenhet och erfarenhet kommer enbart genom åratal inom branschen. Det är denna insikt och erfarenhet som vi hoppas kunna erbjuda våra kunder och på så sätt kunna erbjuda dem värdeskapande och bättre lösningar.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.