Atiendo Consulting AB

2 - 4 anställda
Sverige

Stockholms främsta konsultförmedlare inom systemutveckling

När övriga konsultförmedlare går på bredden gör vi tvärt om. Vi hyr ut och förmedlar systemutvecklare inom .NET med fokus på EPiServer och SharePoint. Inget annat!Konsultförmedling handlar om att vara bred och där igenom erbjuda sina kunder en i princip obegränsad tjänsteportfölj eftersom man förlitar sig på underkonsulter istället för egna anställda medarbetare.Vi har istället valt att vara snävt nischade inom segmentet .NET-utvecklare samt ha egna utvecklare anställda i bolaget i kombination med vårt partnernätverk. För närvarande har vi 5 egna utvecklare och fler är på väg in. Alla våra utvecklare är certifierade i EPiServer CMS 6 och jobbar på resursbasis ute hos våra kunder. Vårt noga utvalda partnertnätverk bestående av både enmansföretagare, mindre konsultorganisationer, några av Sveriges största konsultbolag samt en rad etablerade webbyråer. Sammantaget består vårt partnernätverk av ca 250 .NET-utvecklare (i Stockholm) med olika inriktningar och erfarenhet. Företaget har vuxit från 0 – 25 konsulter på på mindre än 1 år samt har några av Sveriges största företag som kunder.

Finansiell rapport

Nyckeltal

Just nu har vi inga lediga konsulter.

Platser

Stockholm

Kompetensområden

IT & Telekom
2 - 4 anställda
|
Sverige
|

Vill du veta mer?

Logga in för att se kontaktuppgifter, kunskaper, roller, verksamhetsorter och en hel del annat.