Paradigmo Consulting AB

Paradigmo Consulting AB

1 employee SE559138636101 Sweden
Paradigmo är expert på att binda samman struktur- och kulturutveckling för att skapa arbetsglädje och goda resultat.
Paradigmo Consulting AB är ett enmansbolag med expertis inom områden relaterade till utveckling av ledningssystem, arbetsmiljö, organisation och ledarskap samt strategiförverkligande. För Paradigmo är alltid människan i centrum. En gemensamt planerad struktur- och kulturutveckling har förmågan att skapa arbetsglädje, engagemang och goda resultat. Läs mer på paradigmo.se

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.