Rejlers Embriq AS

201 - 500 employees
NO993 884 871
Norway
Home of the learning minds
Rejlers har unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende forretningskompetanse. Vi retter oss spesielt mot Energy, Buildings, Industry og Infrastructure. Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse disse utfordringene. Det er derfor vi kaller oss «Home of the learning minds».

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.