KnowEx AB

1 employee SE556546502701 Sweden
Hjälper bolag i Startup, tillväxtfas med affärsrådgivning för att förverkliga sina affärsidéer. Hjälper även företagsledare som rådgivare och bollplank med att vidareutveckla den befintliga affären. Fokus på individ-, team och organisation.
Att driva en verksamhet "kräver sin man" oavsett om man är en driven erntreprenör i en egen Startup eller sitter i en ledande position med verksamhetsansvar. Man tar i dessa roller oftast alla beslut och sätter oftast de flesta strategier utan att ha kunnat bolla dessa med någon motpart.

Här fyller vi en viktig funktion och tillför ett stort värde. Som bollplank/extern rådgivare så kommer vi in med ny energi och extern kunskap och ger vår uppdragsgivare möjligheten att:

- Ha någon att tänka högt med.
- Ha någon att testa nya idéer med.
- Ventilera svåra beslut/vägval.
- Förbereda viktiga möten.
- Hantera uppkomna kriser/problem i organisationen eller i externa samarbeten.
- hHälpa till i strategiarbetet
- Öppna dörrar till nya värdefulla kontakter.
- Tanka/fylla på med ny energi.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.