insidem

1 employee
Sweden
insideM startades 2001 av konsultexperten och strategen Marianne Olsson och företaget har senare blivit känt som konsultboken.se Tjänster: projektledning, kommunikationsplanering och affärsutveckling. .

Rådgivning ges även till ledare avseende kommunikation och kundrelationer kopplat till böckerna Framgångsrik konsult & Konsultboken.
Mötesledning är en växande del av verksamheten med uppdrag som moderator, eventplanering, interna möten samt medborgar- och byggherredialoger åt kommuner.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.