Hansen Interim IT Management

1 employee
Sweden

Med mer än 17 års erfarenheter och kompetenser som chef, ledare och konsult inom IT-management på strategisk, operativ och taktisk nivå bidrar Roger med att leda, utveckla och effektivisera företag och organisationers behov av extern experthjälp

Interim Management:
Interim Management innebär att operativa chefer på ledningsnivå med lång erfarenhet av liknande situationer sätts in för tidsbegränsade uppdrag hos företag och organisationer som har drabbats av snabba avgångar och förändringar. 
En enkel och kostnadseffektiv lösning för att lösa era tillfälliga behov av en operativ chef och ledare.

Som Interim Manager har Roger kort startsträcka för att sätta sig in i verksamheten och uppdraget med förmåga att anpassa sig till nya miljöer.

​Consulting:
Rogers avsikt i konsultstödet är att bistå med kompetens och vara vägvisare, katalysator, pådrivare, bollplank och ifrågasättande. Som konsult genomför Roger en kortare konsultinsats under begränsad tid (oftast kortare än 4 veckor),
alternativt ett flertal kortare konsultinsatser utspridda under längre tid.

Roger har kort startstäcka för att sätta sig in i verksamhetens behov och arbetar målinriktat för att åstadkomma konkreta resultat
I'm not available for new assignments at the moment

Competence areas

IT & Telecom
1 employee
|
Sweden
|

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.