Addima AB

2 - 10 employees
Sweden
Addima är ett entreprenörsdrivet privatägt svenskt kunskapsföretag. Vi jobbar med alltifrån små till stora privata bolag samt inom offentlig sektor. Vi erbjuder konsulter, vidareutbildning, it- och helhetslösningar
Vi är ett entreprenörsdrivet privatägt svenskt kunskapsföretag med hemmabas i Stockholm. Våra kunder är alltifrån små till stora privata bolag samt offentlig verksamhet. Vi erbjuder konsulter, vidareutbildning, metodik och digitala lösningar.

Våra konsulter är i olika åldrar, med olika erfarenheter och olika specialistkompetenser var och en med en unik kompetens och gedigen erfarenhet från många år i arbetslivet. Det gör att vi matchar rätt konsult, eller grupp av konsulter, med passande kompetens och erfarenhet för just ditt behov inom mycket kort tid.

Vi erbjuder coacher som antingen stödjer på individuell nivå eller för en hel grupp. Våra coacher har ett omfattande underlag av material och praktisk erfarenhet för att stödja och utveckla individen eller gruppen i arbetet.

Vi har ett antal strategiska samarbeten med leverantörer av molnlösningar. Baserat på vår egen erfarenhet av dessa lösningar erbjuder vi stöd vid implementation, anpassning och utbildning i dessa produkter eller som företagsreferens.

Praktisk och beprövad metodik är nyckeln till ett bra och effektivt utförande. I alla uppdrag arbetar vi därför utifrån väl utvecklade, metoder och arbetssätt som baseras på väl beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Vi erbjuder också stöd vid införandet av de metoder och arbetsmodeller som behövs för just er verksamhet.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.