Kalkylteknik i Dalarna AB

Kalkylteknik i Dalarna AB

1 employee SE556984323701 Sweden
Konsulttjänster inom byggsektorn Kalkyl - Upphandling - Produktionsteknik
Kalkylteknik i Dalarna AB erbjuder konsulttjänster inom byggsektorn med huvudsaklig inriktning inom områdena kalkyl, upphandling och produktionsteknik.
Kalkylteknik hjälper Er med kostandsbedömningar och kostnadsberäkningar i olika skeden av projekt, på olika detaljeringsnivå och med olika omfattning alltefter önskemål och behov.
Hjälper er även med uppdrag inom upphandling och inköp, samt tjänster inom området produktionsteknik.
Välkomna med Er förfrågan!

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.