Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Pro4u AB

2 - 4 employees
Sweden
Konsulterna som leder
Pro4u är strategisk partner till stora företag och organisationer som behöver seniora förändringsledare till krävande och ofta komplexa förändringsprojekt. Vi har återkommande kunder inom bank och finans, försäkring, offentlig verksamhet, eHälsa, industri, handel, energi, spel, bygg och telecom.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.