Cimkey AB

2 - 10 employees SE556326553601 Sweden
Seniora konsulter med fokus på verksamhet
cimkey erbjuder konsulttjänster kring affärssystem och programvaruutveckling både inom nyutveckling och förvaltning av befintliga system.
Samtliga konsulter har mellan 15 och 30 års erfarenhet av verksamhetsnära systemutveckling.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.