Dedicatum Consulting AB

2 - 4 employees
Sweden

Dedicatum Consulting AB erbjuder konsulttjänster inom databasadministration (DBA) och databasutveckling på Microsoft SQL Server. Genom vår långa erfarenhet av både IT-infrastruktur och utveckling så kan vi erbjuda expertis inom båda områdena.

Databasoptimering
Lider era databaser av dåliga prestanda? Går era SQL-servrar på knäna? Betalar ni för mycket för era molntjänster? I så fall behöver ni förmodligen undersöka optimering av både er SQL Server-miljö och er SQL-kod. Vi kan hjälpa till inom båda områdena.

Databasadministration och dokumentation
När SQL Server-miljöer växer i storlek och komplexitet så är det lätt att förlora översikten över hur saker är organiserade. Lätta bördan på era seniora systemadministratörer och låt junior personal lära sig hur saker fungerar genom att anlita någon som kan definiera och optimera era rutiner med hjälp av kunskap om "best practices" och välskriven dokumentation.

Överbrygga gapet mellan infrastruktur och utveckling
Med decennier av erfarenhet från ett brett spann av olika komponenter inom IT-infrastruktur och utvecklingsverktyg så har vi djupare insikter i hur saker fungerar under skalet och bakom alla snygga APIer. Vi kan hjälpa er DevOps-grupp att överbrygga gapet mellan infrastruktur och utveckling genom att erbjuda lång erfarenhet inom båda områdena.
No available consultants at the moment

Competence areas

IT & Telecom
2 - 4 employees
|
Sweden
|

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.