Are you looking for the right consultancy?


Find and collaborate with suppliers in the largest marketplace for freelancers and consultants in the Nordics


Selected companies

Konsultmäklare inom teknik och IT. Vi jobbar med Specialist Search inom White Spaces – områden där det är lite svårare att hitta rätt konsulter.
När du söker kompetenta ekonomer!
Markedets ledende leverandør av IT-konsulenter
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom Interimschefsuppdrag, logistik, management, försäljning, ledarskap och verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsledning.
Dagens snabba teknikutveckling och globala konkurrens ställer stora krav på organisationers innovationsförmåga. Vi finns till för alla företag och organisationer som vill göra innovation till en normal del av vardagen.

3 benefits with Brainville

Lots of contractors

More than 16 000 freelancers and consultancies use Brainville.

Free of charge

Yup, posting a job and searching for companies won't cost you a dime.

Reach the talents

Looking for talents and specialists who are hard to find? You've come to the right place!

Brainville in 90 seconds

It should be easy to find your dream gig. Check out this clip (in Swedish) to see how Brainville can help you make life easier as a contractor.
brainville explained

How it works

1. Post gigs for free

Anyone using Brainville can post gigs free of charge. It doesn't matter if you're looking for a contractor or a subcontractor.

2. Applications

Freelancers and contractors search the marketplace for suitable gigs and apply.

3. Seal the deal

The job poster contacts a selected applicant directly and signs the deal. Brainville is NOT a middleman. Done!
"
It's so easy to get in contact with profiles that usually are really hard to find. We value the speed and the reliability of the service!
Sofia Sandström
HR-manager, Fotografiska
"
Vi gick precis i mål med en till affär som kommer från Brainville!
Från förfrågan, offert, utvärdering, kundpres, intervju till att allt gick i mål tog de fem dagar. Dessutom med ett mindre konsultbolag som jag aldrig haft kontakt med innan. Så tack för ett bra verktyg!
Emelie Linheden
Leverans & Partneransvarig på Levigo

Some of our job posters