Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Letar du efterRätt konsultmäklare?

Här kan du hitta allt från renodlade konsultmäklare till konsultbolag med en underkonsultaffär.

Utvalda konsultmäklare

11 - 20 anställda
DK30590627
11 - 20 anställda
SE556886131301
11 - 20 anställda
SE556820046201
IT-Konsultförmedling IT-Rekrytering IT-Kompetensförsörjning
501 - 1000 anställda
SE556242171801
11 - 20 anställda
FI24547254
11 - 20 anställda
SE556998102901
51 - 100 anställda
PL5252879508
11 - 20 anställda
DK25562216
Recruiting IT Freelance Recruiter SAP Freelance Recruiting Permanent Placement
5 - 10 anställda
SE556821390301
5 - 10 anställda
914344484
Oracle Javascript .NET pl/sql PHP +13
11 - 20 anställda
SE559058664901

Olika typer av konsultmäklare

En konsultmäklare, även kallad konsultförmedlare, är ett företag som helt eller delvis använder sig av underkonsulter. Här kan du alltså hitta bolag som är allt från rena konsultmäklare till konsultbolag som kanske har en liten underkonsultaffär.

Ren konsultmäklare

Konsultmäklare, även kallade konsultförmedlare, säljer enbart andras konsulter och har alltså inga egna konsulter alls.

Konsultbolag för frilansare

Är strukturellt sett i princip är samma sak som en mäklare, med den skillnaden att alla konsulter som går som underkonsulter faktiskt är frilansare.

Konsultbolag med underkonsulter

Ett konsultbolag som även har en underkonsultaffär agerar tekniskt sett delvis som en konsultmäklare.