Konsultkompaniet

2 - 4 employees
Sweden
IT-konsultmäklaren
Konsultkompaniet Huvudstaden AB grundades 1991 och är en aktör på den svenska IT-konsultmarknaden vars affärsidé är att knyta ett flertal nischade och mycket kompetenta IT-konsultbolag till sig. De ingående bolagen är vanligtvis personalägda med långsiktighet i affärsrelationer såväl som kvalitet, ekonomisk ställning och trygghet för de anställda.
Genom att agera som en större aktör säkerställer Konsultkompaniet hög leveranskapacitet mot kunden utan att ge avkall på kvalité. Konsultkompaniet har inga egna anställda och de positiva ekonomiska resultaten skapas i partnerbolagen.
Genom åren har Konsultkompaniet haft över 20 ramavtal mot större organisationer. Konsultkompaniet täcker ca 3 500 konsulter och fler partnerbolag tillkommer kontinuerligt.
Med vår långa erfarenhet på den svenska IT-konsultmarknaden har vi byggt upp en stor bas och kunskap om efterfrågade resurser. Vi är mycket noga med att alltid enbart presentera konsultprofiler som uppfyller de skallkrav våra kunder efterfrågar. Vi ger aldrig avkall på kvalitet, humana värderingar och värdeskapande åtgärder för våra kunder.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men verksamhet bedrivs via partnerbolagen i övriga landet, däribland Göteborg.

Financial report

No available consultants at the moment

Locations

Competence areas

IT & Telecom

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.