Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!
ITC Network är grundat av konsultbolag som kan konsultbranschen!

ITC Network är grundat av konsultbolag som kan konsultbranschen!

För oss och våra medlemmar som drivit konsultbolag under flera år, finns det viktiga grundläggande värderingar som affärsmässighet, transparens i avtal och pris, sätta partner och kunder i fokus.Utifrån den förändring som pågått under de senaste åren med minskade leverantörer hos konsultköpare så ska ITC Network ses som en samarbetsorganisation för konsultbolag med egen struktur, egen organisation och med egna anställda.Genom ITC Network ska konsultköpare känna sig säkra på en partner som tar ansvar för kvalitet, kompetens och service.
10%

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.