Imentum Partner AB

21 - 50 employees
Sweden
Imentum är ett privatägt IT-konsultföretag med verksamhet i Mälardalen, Uppsala och Östergötland. Vi arbetar främst inom två affärsområden, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom både den privata och offentliga sektorn.

Imentum är ett privatägt IT-konsultföretag med verksamhet i Mälardalen, Uppsala och Östergötland. Vi arbetar främst inom två affärsområden, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom både den privata och offentliga sektorn, några exempel på kunder är t.ex. Luftfartsverket, Försvarets materielverk, Banverket, Sveriges Riksdag, Swedbank, Tele 2 AB och Saab AB.

Imentum har en hög marknadsnärvaro och våra kunder upplever oss som en långsiktig partner där vi i varje uppdrag utvecklar och effektiviserar kundens verksamhet med deras produkter och system i focus. Vår vision är att vara våra kunders och samarbetspartners naturliga val i Mälardalen, Uppsala och Östergötland. Vi ÄR ett utpräglat kunskapsföretag med kompetenta medarbetar och strävar oavbrutet med att vara den bästa arbetsgivaren i dessa regioner. Imentum är företaget som levererar lite mer.

På Imentum brinner vi för våra värdegrunder; Delaktighet, Engagemang och Trygghet, det visar vi genom att ge orden en innebörd såsom:

Delaktighet:
• Att ha möjlighet att påverka hur företaget skall utvecklas och att inspirerar andra
• Att ha en öppen kultur/klimat som inbjuder till delaktighet i verksamhetens utveckling
• Att ha en öppen kultur/klimat med bra insyn i företaget, både operationellt och strategiskt
• Att vara delaktig i våra kunders strävan att utvecklas; att ge det lilla extra, leverera lite mer…

Engagemang:
• Att ta eget ansvar att engagera sig i företagets utveckling
• Att ta eget ansvar och att vara engagerad i sin kunds utveckling på alla plan; teknik, marknad, konkurrenter, trender etc.
• Att vara engagerad i våra kunder som individer, lära känna våra kunder som kollegor/vänner
• Att ha personalmöten med utrymme för erfarenhetsåterföring och uppdragsdiskussion

Trygghet:
• Att veta att det finns ett engagerat sälj, med bra kontakter och ramavtal
• Att veta att det finns en organisation som arbetar målmedvetet med att hitta nya uppdrag
• Att veta att det finns en bred kompetens; vi står inte på ett ben
• Att veta att det finns en långsiktighet i bolaget
• Att veta att det finns stöd på hemmaplan om det behövs i mina uppdrag

Affärsidé: Vi skall vara ett välkänt IT-konsultbolag, erbjuda den attraktivaste arbetsplatsen, vara våra kunders givna konsultbolag och upplevas som det bolag som levererar det lilla extra i de regioner vi är verksamma. - See more at: http://www.imentum.se/om-imentum/affaerside.html#sthash.XkUp1OBp.dpuf

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.